Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

annawanna
00:37
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
00:35
1745 ec91 390
Reposted fromsunlight sunlight viamooncat mooncat
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
annawanna
00:30
1417 4a74 390
Reposted frommisza misza viaaeris aeris
annawanna
00:24
Kocham cię ściano za twoją cierpliwość z jaką słuchasz mojego płaczu.
annawanna
00:22
2064 bd9e 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaoopsiak oopsiak

June 18 2015

annawanna
23:10
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
annawanna
23:10
3833 cba5 390
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
annawanna
22:59
7780 2cd3 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafremde fremde
annawanna
22:59
6069 bb10 390
Reposted fromkotowate kotowate viaNanutka Nanutka
annawanna
22:57
3148 b180 390
annawanna
22:57
już nie wiem co jest dla mnie dobre i czy jestem sobą, moje myśli są chore, tylu ludzi nie jest obok.
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
22:56
8196 bd3e 390
Reposted fromdeviate deviate viaxmartii xmartii
22:56
annawanna
22:55
7694 65f6 390
Reposted frombabyface babyface viajanealicejones janealicejones
22:54
annawanna
22:32
7990 4ca3 390
lub kogoś.
22:31
2571 8eed 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapimpmyheart pimpmyheart
annawanna
22:29
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromDjana Djana viaruinyourday ruinyourday
annawanna
22:26
The way this photo is done. Like. Technically. Wow.
annawanna
22:25
1595 fcee 390
Reposted fromthealex thealex viafollowed followed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...