Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

annawanna
21:52
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viaruinyourday ruinyourday
21:50
1736 835e 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaresort resort
annawanna
21:50
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
— bezpowodu.com
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaRozaa Rozaa
annawanna
21:49
annawanna
21:47
Jeśli nie zwrócimy na siebie uwagi Boga, nie ma dla nas nadziei ani na potępienie, ani na zbawienie.


Co jest gorsze, piekło czy nic?
— Chuck Palahniuk "Podziemny krąg"
annawanna
21:46
To była zawsze moja wada, ale taki właśnie jestem. Nigdy nie oglądam się za siebie. Nigdy.
— James Frey "Milion małych kawałków"
annawanna
21:44
Nie czuję się dobrze w świetle.
Za bardzo demaskuje.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted bynawmi nawmi
annawanna
21:43
Wiem, że kiedy człowiekowi zabierze się godność zostaje dziura, głęboka czarna dziura wypełniona rozpaczą, upokorzeniem i nienawiścią do samego siebie, wypełniona pustką, wstydem i hańbą, wypełniona stratą i izolacją i Piekłem. To głęboka ciemna, potworna pierdolona dziura i ta dziura jest tam, gdzie tacy jak ja wiodą żałosne, pojebane, pozbawione godności, odczłowieczone życie i gdzie zdychają,       sami,      zrozpaczeni,     wyniszczeni i      zapomniani.
— James Frey "Milion małych kawałków"
annawanna
21:37
8720 4d5d 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaruinyourday ruinyourday
annawanna
21:36
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaruinyourday ruinyourday

November 30 2014

annawanna
19:44
9535 f970 390
Reposted fromlostness lostness viacoolkidscantdie coolkidscantdie

October 05 2014

annawanna
01:59
9892 1834 390
annawanna
01:16
8946 e9ce 390
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaorson orson
annawanna
01:12
8091 89ed

September 28 2014

annawanna
20:04
8603 71af 390
Reposted fromboli boli viakochajmnie kochajmnie
annawanna
18:17
1615 bc57
annawanna
18:17
1583 99f0
annawanna
18:14
1422 260a
annawanna
18:13
1396 dbd9
Reposted byorsonwhatelse
annawanna
18:12
1375 0259
Reposted bykmicic0419orsonprzedmaranczowydyziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl