Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2016

annawanna
17:14
1402 d88d 390
me,myself&I

November 16 2016

annawanna
10:52
9750 1ad1 390
annawanna
10:51
2287 a5c8 390
Reposted fromrol rol viarudazolza rudazolza
annawanna
10:48
Reposted fromweightless weightless viaunexplainable unexplainable
annawanna
10:46
5878 105e

"Tam gdzie nie musisz, nie pokazuj swojej bezradności."
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
annawanna
10:46
6649 3d99 390
Reposted fromsolitaire solitaire viadeadinside deadinside
annawanna
10:45
1870 af1c 390
Reposted fromsmutnomi smutnomi viadeadinside deadinside
annawanna
10:44
6691 0433 390
Reposted fromrudazolza rudazolza viaenvyy envyy
annawanna
10:43
7847 1398 390
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaenvyy envyy
annawanna
10:43
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted fromiamfinallyhappy iamfinallyhappy viaenvyy envyy
annawanna
10:41
Teraz ci, co mają 20 lat, mają problem, bo już się urodzili z informacją, że muszą być kimś.
— Muniek Staszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
annawanna
10:40
8587 af7b 390
Reposted fromrol rol viaczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl
annawanna
10:39

"Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja."


Jakub Żulczyk "Ślepnąć od świateł"
annawanna
10:36
1764 21ac 390
Reposted fromunexplainable unexplainable viaresort resort
annawanna
10:36

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
annawanna
10:35
9705 aaa7 390
Reposted fromenvyy envyy viaszarakoszula szarakoszula
10:34
5447 2a58 390
Reposted fromthetemple thetemple viaszarakoszula szarakoszula
annawanna
10:34
5969 f37e 390
annawanna
10:32
ewelina lebida collages sł. marcin świetlicki
Reposted frometerycznosc eterycznosc viabarricade barricade
10:29
Reposted frominspired inspired viabarricade barricade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl